Regulament concurs It's Springtime!

Regulament concurs – It’s Springtime

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul campaniei promotionale „It’s Springtime!” este SPRING PROD COM SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Splaiul Independentei, Nr. 17, Bl. 101, Tronson 4, Parter, Sector 5 si identificata prin J40/9041/1994, (denumita in continuare „Organizatorul”).

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

  1. Locul de desfasurare a concursului:

Concursul se desfasoara pe canalul de socializare Facebook. Pentru a participa la acest concurs, este necesar sa aveti cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o adresa de e-mail valida.

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

  1. Perioada de desfasurare a concursului:

Campania promotionala „It’s Springtime” se desfasoara in perioada:15.05.2015, ora 10:00, inclusiv si se va incheia la data de 03.06.2015, ora 00:00.

Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa cumpere un produs din restaurantul Springtime, sa-i faca o poza si sa o urce pe contul lor de Facebook cu tag la pagina de Facebook Springtime si hastag #lovespringtime. Castigatorul va fi desemnat in data de 04.06.2015 cu ajutorul programului Random.org.

  1. Inscrierea in concurs:

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie:  Sa detina un cont de utilizator pe site-ul facebook.com; Sa se inscrie in concurs prin achizitionarea unui produs din restaurantele Springtime caruia sa-i faca o poza pe care sa o urce pe contul lor de Facebook, cu tag la pagina noastra de Facebook Springtime (https://www.facebook.com/springtime.romania) si hastag #lovespringtime. Vor fi sterse comentariile obscene, care promoveaza violenta, sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a persoanelor care nu respecta cerintele concursului.

Prin inscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte.

Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

  1. Dreptul de participare:

La concurs poate participa orice persoana fizica care are varsta implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, angajatii SPRING PROD COM SRL si MGC Topoloveni precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

  1. Desemnarea castigatorilor:

Se vor desemna castigatorii prin intermediul Random.org.

  1. Premii:

Premiile oferite sunt: 10 platouri mari in restaurantele Springtime si un premiu mare care consta intr-un weekend pentru doua persoane in statiunea Jupiter, Hotel Majestic, include cazare cu mic-dejun, fara transport dus-intors.

Valoarea unui platou mare in restaurantele Springtime este de 20 de lei.

Valoarea premiului mare este de 600 de lei. Premiile nu se pot schimba cu alte bunuri sau servicii si nu se poate plati valoarea lor in bani. Premiile nu sunt transmisibile.

Premiul cel mare trebuie efectuat fie pana la data 20 iunie, fie dupa data de 15 septembrie 2015.

In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiilor prin contravaloarea acestora in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

  1. Protectia datelor personale:

Organizatorul nu are ca scop strangerea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul acestui concurs. Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la: Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru a valida inscrierea in concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr de telefon, adresa e-mail, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament; Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate. Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre compania SC SPRING PROD COM SRL in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 6444 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal. Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

  1. Litigii:

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea. Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor. Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

  1. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.facebook.com pe pagina Springtime.

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina de Facebook Springtime.

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online.

Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania. In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiile castigate nu se vor acorda.

  1. Contact: Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, va rugam sa va adresati echipei de organizare. contact@springtime.ro