Mecanismul Promotiei “Reducere de 10% la orice comanda”

1. CARDUL DE FIDELITATE

Cardul de Fidelitate Springtime este un mediu prin care se ofera discount-uri, gratuitati, premii, exclusivitati si se desfasoara campanii pentru clientii fideli Springtime. Cardul de Fidelitate NU este un mod de plata.

1.1. Cardul de Fidelitate Springtime este lansat si administrat de SC SPRING PROD COM SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Splaiul Independentei, Nr. 17, Bloc 101, tronson 4, Parter, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9041/1994, CUI RO 5636069. Posesorii si cei ce doresc sa devina posesori ai cardului de fidelitate sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Cardului de Fidelitate Springtime si mecanismele promotiilor si campaniilor in derulare. Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui posesor de card, pentru consultare, in oricare din restaurantele Springtime si pe site-ul www.springtime.ro.

1.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba oricand Regulamentul Oficial, fara ca detinatorul cardului de fidelitate sa aiba dreptul de a se opune sau de a solicita despagubiri, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public, respectiv prin afisarea pe site-ul www.springtime.ro la adresa http://www.springtime.ro/pagina/regulament-oficial-card-de-fidelitate-springtime/, precum si in restaurantele Springtime. Schimbarile si modificarile vor fi anuntate cu 10 zile (calendaristice) inainte de producerea efectului.

1.3. Pentru a beneficia de promotia sau campania activa a Cardului de Fidelitate, posesorul de card trebuie sa prezinte cardul casierului Springtime. Posesorul de card care, inainte de efectuarea cumparaturii, nu preda cardul pentru scanare, nu va beneficia de promotia sau campania activa a respectivului card (in cazul campaniilor sau promotiilor active adresate posesorilor de card). Singurul mod in care se poate folosi Cardul de Fidelitate Springtime este trecerea Cardului in format fizic prin cititorul de carduri. Este interzisa folosirea aplicatiilor care inlocuiesc cardurile de tipul programelor de recunoaste si citire carduri (orice tip de soft sau program pentru telefon/tablete sau alte dispozitive mobile). Cardurile de Fidelitate Springtime nu sunt transmisibile.

2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta Promotie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

3. DURATA PROMOTIEI

Incepand cu data de 11 august 2014, orice posesor al Cardului de Fidelitate Springtime nepersonalizat (inscriptionat pe verso cu www.springtime.ro) are posibilitatea de a beneficia de Promotia “Reducere de 10% la orice comanda”. Promotia este valabila pana la data de 19 iulie 2017, inclusiv. Clientii care doresc sa beneficieze de aceasta promotie si nu detin un Card de Fidelitate il pot solicita la casa/ supervisor/ manager de restaurant din orice restaurant Springtime, exceptie Springtime Neptun, Springtime Costinesti, Springtime Romexpo C2, Springtime Romexpo Cupola.

4. ARIA DE DESFASURARE

Promotia “Reducere de 10% la orice comanda” este valabila in toate restaurantele Springtime, exceptie Springtime Neptun, Springtime Costinesti, Springtime Romexpo C2, Springtime Romexpo Cupola. Se acorda reducerea de 10% la orice comanda pe baza Cardului de Fidelitate Springtime nepersonalizat (inscriptionat pe verso cu www.springtime.ro) la orice achizitie efectuata, exceptie facand orice alte promotii Springtime, meniurile Springtime (mediu si XL), produsele cu discount, alte gratuitati, concursuri in derulare, etc., in restaurantele Springtime, exceptie Springtime Neptun, Springtime Costinesti, Springtime Romexpo C2, Springtime Romexpo Cupola pe toata durata Promotiei. Nu se aplica reducerea de 10% produselor achizitionate de la restaurantul grill Springtime Floreasca si la linia calda “Calatoreste cu Springtime” a restaurantului Springtime Gara de Nord.

5. PRODUSELE PARTICIPANTE LA PROMOTIE

Promotia “Reducere de 10% la orice comanda” este valabila in toate restaurantele Springtime, exceptie Springtime Neptun, Springtime Costinesti, Springtime Romexpo C2, Springtime Romexpo Cupola. Promotia “Reducere de 10% la orice comanda” este valabila pentru toate produsele Springtime exceptie facand orice alte promotii Springtime, meniurile Springtime (mediu si XL), produsele cu discount, alte gratuitati, concursuri in derulare, etc., Nu se aplica reducerea de 10% produselor achizitionate de la restaurantul grill Springtime Floreasca si la linia calda “Calatoreste cu Springtime” a restaurantului Springtime Gara de Nord.

6. MECANISMUL PROMOTIEI “REDUCERE DE 10% LA ORICE COMANDA”

Prin participarea la aceasta Promotie, posesorii de Card de fidelitate nepersonalizat (inscriptionat pe verso cu www.springtime.ro) sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Mecanism si Regulamentului Oficial al Cardului de Fidelitate Springtime. Mecanismul Promotiei „Reducere de 10% la orice comanda” va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in toate restaurantele Springtime si pe site-ul www.springtime.ro. Promotia “Reducere de 10% la orice comanda” consta in oferirea clientului posesor de Card de Fidelitate Springtime nepersonalizat (inscriptionat pe verso cu www.springtime.ro) unei reduceri de 10% la orice comanda. Reducerea de 10% se aplica la valoarea totala inregistrata pe bonul fiscal. Promotia “Reducere de 10% la orice comanda” se adreseaza in exclusivitate posesorilor de Card de Fidelitate Springtime nepersonalizat (inscriptionat pe verso cu www.springtime.ro). Aceasta promotie este valabila in toate restaurantele Springtime, exceptie Springtime Neptun, Springtime Costinesti, Springtime Romexpo C2, Springtime Romexpo Cupola si se acorda la toate produsele Springtime exceptie facand alte promotii Springtime, meniurile Springtime (mediu si XL), produsele cu discount, alte gratuitati, concursuri in derulare, etc. Nu se aplica reducerea de 10% produselor achizitionate de la restaurantul grill Springtime Floreasca si la linia calda “Calatoreste cu Springtime” a restaurantului Springtime Gara de Nord. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba oricand Mecanismul Promotiei “Reducere de 10% la orice comanda”, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa afisarea pe site-ul www.springtime.ro la adresa http://www.springtime.ro/pagina/regulament-oficial-card-de-fidelitate-springtime/ , sectiunea “Promotii active card de fidelitate Springtime” si la link-ul corespunzator Mecanismului Promotiei aflat la in bara de jos a site-ului, precum si in restaurantele Springtime. Schimbarile si modificarile vor fi astfel anuntate cu 10 zile (calendaristice) inainte de producerea efectului.

7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Pentru a beneficia de Promotia “Reducere de 10% la orice comanda”, clientii Springtime trebuie sa detina un Card de Fidelitate Springtime nepersonalizat (inscriptionat pe verso cu www.springtime.ro) valid si sa il foloseasca de fiecare data cand fac o comanda (achizitioneaza produse) intr-unul dintre restaurantele Springtime, exceptie Springtime Neptun, Springtime Costinesti, Springtime Romexpo C2, Springtime Romexpo Cupola. Clientul ii va inmana Cardul de Fidelitate Springtime nepersonalizat (inscriptionat pe verso cu www.springtime.ro) casierei de fiecare data, inainte de a comanda produse pentru a putea beneficia pe loc de reducerea de 10%. Angajatii Springtime / S.C. SPRING PROD COM S.R.L. nu pot beneficia de Promotia “Reducere de 10% la orice comanda”, ei neputand fi posesori ai cardului de fidelitate Springtime.

8. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE SPRINGTIME

Din ziua in care primiti cardul de fidelitate, acesta este activ si poate fi folosit. Acesta va ofera posibilitatea de a beneficia astfel de toate promotiile si campaniile active destinate clientilor fideli Springtime.

8.1. Aceste promotii sau campanii se vor schimba in mod constant si se vor comunica prin afisare, in mod vizibil, in restaurante si pe site-ul Springtime la adresa http://www.springtime.ro/pagina/regulament-oficial-card-de-fidelitate-springtime/, sectiunea “Promotii active Card de Fidelitate Springtime”. Schimbarile si modificarile vor fi anuntate cu 10 zile (calendaristice) inainte de producerea efectului.

8.2. Pentru a putea beneficia de promotiile active, trebuie sa prezentati cardul inainte de a efectua cumpararea si sa respectati mecanismul promotiei sau campaniei in curs.

8.3. Promotiile sau campaniile care nu mai sunt active vor fi semnalizate pe site-ul Springtime la adresa http://www.springtime.ro/pagina/regulament-oficial-card-de-fidelitate-springtime/, sectiunea “Promotii active Card de Fidelitate Springtime” si vor fi notate in felul urmator: “Promotie incheiata” sau “Campanie incheiata”.

9. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Reclamatiile referitoare la prezenta promotie, ulterioare momentului incetarii acesteia, nu vor fi in responsabilitatea S.C. SPRING PROD COM S.R.L. sau terti implicati in aceasta Promotie. S.C. SPRING PROD COM S.R.L. este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promotii.

10. CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Promotie, participantii posesori de Card de Fidelitate Springtime nepersonalizat (inscriptionat pe verso cu www.springtime.ro) sunt de acord cu includerea datelor lor personale in baza de date a Spring Prod Com SRL si folosirea acestor date in vederea primirii ocazionale de oferte si invitatii speciale la evenimente, informari asupra campaniilor curente din partea Organizatorului. Organizatorul se angajeaza sa nu dezvaluie datele personale ale participantilor unei terte parti. Participantilor la aceasta Promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea privind protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Orice participant isi poate exercita aceste drepturi,in scris, prin intermediul unei scrisori adresate Organizatorului. Orice participant are dreptul de a cere, in scris, prin intermediul unei scrisori adresate Organizatorului, excluderea din baza de date a acestuia. Organizatorul se obliga sa inceteze procesarea datelor personale ale petitionarului din momentul primirii unei astfel de cereri. Organizatorul Promotiei "Reducere de 10% la orice comanda” Spring Prod Com SRL, este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 6444 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal.

11. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Mecanism, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre S.C. SPRING PROD COM S.R.L., inclusiv imposibilitatea S.C. SPRING PROD COM S.R.L. din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Mecanism. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Mecanismului si continuarea Promotiei, S.C. SPRING PROD COM S.R.L. va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. S.C. SPRING PROD COM S.R.L. daca invoca forta majora este obligat sa comunice existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre S.C. SPRING PROD COM S.R.L. si posesorii de card participanti la Promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

13. INFORMAREA PARTICIPANTILOR LA CAMPANIE

Prezentul Mecanism sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat la adresa web www.springtime.ro. Participarea la Promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Mecanism.

13.1. S.C. SPRING PROD COM S.R.L. nu isi asuma responsabilitatea pentru: Organizatorul si partile implicate in aceasta Promotie nu isi asuma raspunderea pentru defectiunile sau supraincarcarea retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii sistemului de acordare a reducerii de 10% (soft si/sau hardware); Organizatorii sunt responsabili sa comunice gratuit conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile Mecanismului Promotiei, fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale participantilor (clienti posesori de card de fidelitate); Organizatorii campaniei nu raspund de carduri furate sau deteriorate.

14. DISPOZITII FINALE

Prin participarea la aceasta Promotie, posesorii de Card de Fidelitate Springtime nepersonalizat (inscriptionat pe verso cu www.springtime.ro) sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Mecanism al Promotiei si Regulamentului Oficial al Cardului de Fidelitate Springtime.

14.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta oricand Promotia, cu o instiintare prealabila a publicului prin publicare pe site-ul www.springtime.ro si/sau si la sediul Organizatorului, in urmatoarele situatii: a) in caz de forta majora conform legislatiei in vigoare; b) in cazul depistarii de activitati de frauda electronica, hacking sau inselatorii de orice fel; c) in cazul in care, din motive tehnice sau juridice nu se poate asigura desfasurarea regulamentara a Campaniei in discutie. Prin aducerea la cunostinta publicului a unei astfel de decizii, Promotia “Reducere de 10% la orice comanda” va inceta/se va suspenda de drept si nicio parte interesata nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.

14.2. Incetarea sau suspendarea Promotiei din motivele indicate mai sus, determina incetarea obligatiilor nascute in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii posesori de card de fidelitate.

14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de fraudare a Promotiei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei, inclusiv de a modifica procedura de desfasurare a Promotiei.

14.4. Reclamatiile referitoare la desfasurarea Promotiei se vor efectua in scris si se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu mentiunea “Reducere de 10% la orice comanda”, sau pe adresa de e-mail contact@springtime.ro. Reclamatiile vor putea fi formulate pe toata durata de desfasurare a Promotiei, precum si in termen de 10 zile calendaristice de la incetarea acesteia. Reclamatiile transmise telefonic sau reclamatiile trimise pe e-mail cu intarziere nu vor fi prelucrate.

14.5. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Mecanism oficial este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta prevederilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

14.6. Mecanismul Promotiei „Reducere de 10% la orice comanda” va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in toate restaurantele Springtime si pe site-ul www.springtime.ro.